• De Pauluskerk op de Brink in Baarn

    Johan Bosgra

Lunchconcerten in de Baarnse Pauluskerk 

21-06-2018, 17:13 | Lezersnieuws | Willy

Deze zomer is er opnieuw iedere dinsdag een lunchconcert in de Baarnse Pauluskerk.
Het zijn leuke, ongeveer drie kwartier durende concerten in een ontspannen sfeer, waar men zo van de markt met de boodschappentas nog in de hand naar binnen kan stappen. 
Het programma is gevarieerd, met iedere week andere musici. Soms zang, soms alleen instrumenten en vaak ook beide. Men kan luisteren naar werk van oude componisten, zoals Bach of Schubert, tot aan piano- en accordeonmuziek van hedendaagse componisten die het ook nog zelf uitvoeren. De musici komen van dichtbij, uit Baarn, en van ver weg, zoals uit Litouwen.

Het eerste concert, op 26 juni om 12:30 uur, is een optreden met piano en zang van Rieteke Hölscher en Lette Vos. Zij spelen en zingen een programma met muziek van George Gershwin, Claude Debussy en eigen werk van Rieteke Hölscher. Het opent met twee stukken van de Franse impressionistische componist Claude Debussy. Halverwege kunt u luisteren naar de prachtige mix van klassieke muziek en jazz in de composities van George Gershwin. Daaromheen klinken composities van Rieteke Hölscher zelf. Rieteke schreef in 2012 een liederencyclus op gedichten van Emily Dickinson. Eén van de liederen die op het programma staan is 'Emily Dickinson - Dissident' op een tekst van de Britse dichteres Kate Foley. In 2017 vroeg Lette aan Rieteke een lied voor haar eindexamen te schrijven.  De keuze viel al snel op dit gedicht over Emily Dickinson als ode aan de ingesnoerde Amerikaanse dichteres.

Lette Vos en Rieteke Hölscher ontmoetten elkaar tijdens hun studies aan het HKU. Als componist streeft Rieteke Hölscher naar een unieke klankwereld en een grote toegankelijkheid, met als ideaal een brug te slaan tussen de muziekgeschiedenis, de hedendaagse muziekpraktijk en het publiek.
Lette en Rieteke hebben voor dit concert een programma samengesteld met verbindingen tussen het klassieke repertoire - als inspiratiebron - en eigen composities.

De Lunchconcerten beginnen elke dinsdag om 12:30 uur in de Pauluskerk aan de Brink in Baarn. De toegang is vrij. Aan de uitgang is er een collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de musici.