• De glimlach van Jan Jager leeft voort in de stichting

    Stichting ZoALSJan

Jan Jager stond aan basis Stichting ZoALSJan

30-04-2019, 14:30 | Lezersnieuws | Peter

SOEST - Op 3 mei 2017 overleed Jan Jager aan de ziekte ALS. Jan was de initiatiefnemer van Stichting ZoALSJan die werd opgericht op 25 juni 2015.

Het doel van de stichting is fondsenwerving om zo hulpmiddelen ter beschikking te kunnen stellen aan ALS patiënten.

Heel veel aandacht is de laatste jaren uitgegaan naar de fondsenwervende activiteiten die door en ten behoeve van de stichting zijn georganiseerd, waaronder het multi-sportevenement, Holland4ALS. Op 30 en 31 mei 2019 zal de vierde editie van Holland4ALS plaatsvinden. Het evenement groeit, veel Soesters maar inmiddels ook veel mensen van buiten Soest zijn betrokken bij het evenement.

Twee jaar na het overlijden van Jan en vlak voor de vierde editie van Holland4ALS, wil de stichting uiteenzetten waar het geld aan wordt besteed.

Sinds de oprichting zijn er zeven bussen aangepast om deze geschikt te maken voor het vervoer van een elektrische rolstoel en er zijn nog vier bussen in bestelling. Ook maken op dit moment twee patiënten gebruik van een Caddy Maxi, die in samenwerking met een project van Pon Financial Services is aangeschaft. Wanneer de patiënt geen gebruik meer kan maken van de bus wordt deze overgedragen aan een andere patiënt. Zo worden de bussen door meerdere patiënten gebruikt. 

Zonder hulpmiddelen is het voor ALS patiënten niet mogelijk om thuis te blijven wonen. De stichting stelt geld ter beschikking voor hulpmiddelen zoals een tillift, een traplift of een sta-op-stoel. De stichting heeft sinds de oprichting tien sta-op-stoelen ter beschikking kunnen stellen.

De opbrengst van Holland4ALS is mede besteed aan het afronden van een project van ALS Nederland in samenwerking met het ALS Centrum genaamd: E-health. Via een applicatie op een tablet kan de patiënt regelmatiger en makkelijker informatie doorgeven aan medische ondersteuning in het ALS Centrum. Zo kan snellere en betere zorg worden verleend. De communicatie verloopt via een IPad. Stichting zoalsjan heeft honderd Ipads aangeschaft om patiënten in staat te stellen gebruik te maken van het E-health project.

De impact van de bestedingen is niet altijd direct zichtbaar. Maar de dankbaarheid is er zeker. Die blijdschap is wat Jan voor ogen had toen gestart werd met de stichting ZoALSJan. Mede namens Jan en alle patiënten en hun familieleden wil het bestuur van Stichting ZoALSJan dan ook hartelijk dank zeggen voor alle bijdragen in de afgelopen jaren.