• D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte over de mogelijkehden voor de Soester economie

    Marielle Bakhuizen

Interactieve avond met goede discussies ‘Local Business meets politics’

22-02-2018, 12:30 | Lezersnieuws | Sandra

D66 Soest-Soesterberg organiseerde maandag 19 februari een politiek café waarbij bewoners en ondernemers van Soest en Soesterberg zich konden uitspreken over hun visie op ondernemen en de lokale economie in hun gemeente in de toekomst. Gezien de grote interactie zijn ondernemen en de lokale economie belangrijke onderwerpen.

Bij de opening schetste D66-lijsttrekken Marcel Adriani hoe de gemeente Soest lokale ondernemers ondersteunt en de uitdagingen waar Soest en Soesterberg en haar ondernemers voor staan. Hij lichtte toe hoe D66 een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat wil creëren. Doel is in de komende vier jaar de economische structuur en werkgelegenheid te versterken. Hierbij is het midden- en kleinbedrijf de motor van banen en innovatie. Door aanwezigen werd de ondernemersladder genoemd als mooi initiatief hoe gemeente en bedrijven kunnen samenwerken: Soester ondernemers begeleiden startende ondernemers bij hun eerste stapjes in ondernemersland. De gemeente ondersteunt dit, omdat dit ook wordt ingezet voor mensen die het ondernemerschap willen gebruiken om aan de uitkering te ontsnappen.

Rob de Zoete van, directeur/eigenaar RZ techniek deelde zijn ervaringen als duurzame ondernemer in de gemeente Soest.

Floris de Gelder, Directeur Made by Holland en Directeur Paleis Soestdijk legde uit voor welke uitdagingen het bedrijf staat en wat de toekomstverwachtingen en plannen voor van het paleis en park zijn, en de bijdrage ervan aan de Soester economie.  Door de aanwezigen werden interessante voorstellen gedaan hoe de gemeente Soest van het paleistoerisme zou kunnen profiteren, bijvoorbeeld door een combinatiebezoek met het militair museum te creëren en daarvoor pendelbussen in te zetten. Bij de banen die bij Paleis Soestdijk gecreëerd worden, gaat de voorkeur uit naar bewoners uit de omgeving. Dit past in het streven van D66 om wonen en werken dichtbij elkaar te hebben.

Daarna was het woord aan D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte. Hij legde uit wat de regering en D66 landelijk doen om het MKB te stimuleren en deelde ervaringen uit zijn periode als wethouder economie in Amsterdam. Voorbeelden zijn te zorgen dat de gemeente Soest een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat heeft met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, voldoende gekwali?ceerde werknemers, goede bereikbaarheid, aantrekkelijke woningen in een mooie en groene omgeving.