• Aspirant-leden van Herenboeren Soest e.o. bespraken manieren om hun ideaal te verwezenlijken: samen duurzaam voedsel produceren.

    Frank van Geffen

Herenboeren lopen zich warm

18-03-2019, 12:27 | Lezersnieuws | Frank

Op zaterdag 16 maart kwamen de aspirant-leden van Herenboeren Soest e.o. bij elkaar. Dat gebeurde in De Wijnboerderij aan de Hooiweg in Soest. Doel van de bijeenkomst was om de toekomstige Herenboeren te informeren over de stand van zaken rondom het vinden van grond en het werven van nieuwe leden.

 

Na een muzikaal begin – met een knipoog naar Knolraap en lof, schorseneren en prei van Drs P. – nam voorzitter Henk Vroom de aanwezigen mee langs de weg die de kartrekkers van Herenboeren Soest tot nu toe is aflegden. In de stormachtige beginfase kwam bijval uit alle hoeken: gemeente, enthousiaste Soesters (en mensen van buiten Soest), basisscholen, landeigenaren en media. Van alle kanten stroomde het, velen vonden een Herenboerderij in Soest een aantrekkelijk idee. Toen het vinden van geschikte grond voor een Herenboerderij (geen gebouw, alleen grond) langer op zich liet wachten, werd het moeilijker om het elan van de beginfase vast te houden. ‘Maar het hoeft ook niet allemaal vanzelf te gaan’, memoreerde Vroom. ‘Van tegenwind gaan we alleen maar harder fietsen.’

 

Grond vinden

Inmiddels zijn meer dan 140 gesprekken gevoerd met personen en instanties die een rol kunnen spelen in het vinden van grond. ‘We spreken met iedereen die daarin mogelijk een rol kan spelen’, aldus Vroom. ‘Grondeigenaren, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, provincie, gemeente, Vrienden van de Soester Eng, Vereniging Vrij Polderland Soest, Paleis Soestdijk, noem maar op.’

Het vinden van geschikte grond is niet alleen een harde voorwaarde om een Herenboerderij te kunnen beginnen, het is voor velen ook het argument om aspirant-lid te worden. ‘Mensen willen eerst weten waar de Herenboerderij komt voor ze zich binden. Wel begrijpelijk.’

 

Ledenwerving

Aan de aanwezige aspirant-leden van de op te richten coöperatie werd gevraagd ideeën voor ledenwerving te spuien. Dat leverde een interessante hoeveelheid suggesties op waarmee de kartrekkers van Herenboeren Soest voorlopig vooruit kunnen. Verder traden diverse aanwezigen toe tot een groep die op afroepbasis werkzaamheden wil verrichten. Voor Herenboeren Soest was dit een uitstekende gelegenheid om de banden met aspirant–leden aan te halen en gebruik te maken van de energie en denkkracht van deze personen.