• Aart van Bochove aan het woord over het ondernemersfonds

    Peter Beijer

Goedbezochte lunchbijeenkomst Soester Zakenkring: Het Ondernemersfonds

20-10-2018, 11:39 | Lezersnieuws | Peter

SOEST - ,,Een ondernemersfonds, een gezamenlijke financiële positie voor en door ondernemers. Een krachtig middel om de slagkracht van georganiseerde ondernemers te versterken en een om gezamenlijk te kunnen investeren in de lokale omgeving!”

De Leidse ondernemer Aart van Bochove van strategieontwikkelaar Blaauwberg vertelt een interessant verhaal over het ondernemersfonds dat inmiddels in meer dan veertig gemeenten in Nederland succesvol is geïntroduceerd. Vijftig ondernemers uit Soest luisteren geïnteresseerd naar zijn verhaal. Het bestuur van de Soester Zakenkring en de gemeente Soest gaan met het idee ,,aan de slag.”

Aart van Bochove is bedenker, oprichter, en voorzitter van het Leidse Ondernemersfonds dat gestart is in 2005. Van Bochove gebruikt de metafoor ‘oerknal’ om de impact van het fonds te duiden. ,,Wij gingen van één naar ruim veertig gemeentebrede fondsen (van Helmond tot Terschelling en van Leeuwarden tot Utrecht0. Het Leidse initiatief maakte de weg vrij voor de ruim 200 afgeleide gebiedsfondsen op basis van Reclamebelasting en de BIZ.”

Het ondernemersfonds wordt ‘gevoed’ vanuit de OZB voor niet-woningen. In de gemeente Soest zou een extra bijdrage van zestig euro per 100.000 WOZ-waarde (WOZ-waarde in Soest totaal 934 miljoen) tot een fondsomvang van € 560.000,00 leiden.

Van Bochove stelt dat voor de oprichting van het ondernemersfonds harde afspraken met de gemeente, die overigens geen zeggenschap krijgt over de besteding van het fonds,  moeten worden gemaakt: ,,Anders is het lijden in last.”

Voorzitter Soester Zakenkring Kees Wantenaar: ,,Wij gaan inzichtelijk maken en onderzoeken of het ondernemersfonds in Soest geïntroduceerd kan worden. Dit kan iets belangrijks worden voor Soest. Wij gaan ermee aan de slag!”