• werk aan het Slangenbosje

    Sonja Uiterwijk

Duizend euro voor werkgroep Slangenbosje.

23-12-2017, 13:40 | Lezersnieuws | Sonja Uiterwijk

SOEST - Enige maanden geleden plaatste 'GROEN AAN DE BUURT' gesubsidieerd door de provincie Utrecht een artikel waarin stond dat de bewoners- of vrijwilligersgroepen die een groen initiatief hadden een aanvraag voor een voucher konden indienen.

De provincie vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan.

Het Slangenbosje is een natuurgebiedje aan de Ir. Menkolaan. De werkgroep Slangenbosje is al decennialang heel betrokken bij het groen in de buurt. Onlangs moest een kolossale kastanjeboom met de beruchte bloedingsziekte in het bosje gekapt worden. Reden voor de werkgroep om een subsidie van duizend euro aan te vragen voor nieuwe bomen.

In overleg met Dick van Beek, landschapscoordinator, werden dat drie grootbladige zomerlindes.

De beoordeling viel gunstig uit en de drie uit de kluiten gewassen lindes konden gekocht en geplant worden.

Jan Tupker, beheerder van Bos, Natuur en Landschap bij de gemeente Soest, heeft de zorg voor het planten van de bomen op zich genomen. Onlangs is er mede door zijn toedoen en herhaalde verzoeken van de werkgroep aan de gemeente een mooi ijzeren hek geplaatst met een draaideur die gesloten kan worden als de jeugd de grens van het betamelijke overschrijdt. De bomen staan nu fier achter het nieuwe hek.