DSN: vragen over reptielenshow

15-05-2018, 10:46 | Lezersnieuws | LHBT Soest

De fractie van Democraten Soest Natuurlijk (DSN) vindt dat een reptielenshow haaks staat op dierenwelzijn. Daarom heeft de partij het college gevraagd het beleid inzake shows met levende dieren aan te scherpen en dergelijke show in de toekomst niet meer toe te staan in Soest. 

Aanleiding voor de vragen is de reptielenshow, die op 2 juni a.s. plaatsvindt in Idea. Levende cobra’s, krokodillen en hagedissen worden naar het theater gebracht ter lering ende vermaeck van de bezoekers. De dieren worden op deze manier in een situatie gedwongen die niet natuurlijk is en waar zij ook geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. 

'Het is niet natuurlijk om reptielen als entertainment in te zetten, ook niet onder het mom van 'educatie'', aldus fractievoorzitter Yolande Gastelaars van DSN. 'In het kader van dierenwelzijn is het optreden met wilde zoogdieren wettelijk verboden. Het zou mooi zijn als dit verbod ook zou gaan gelden voor o.a. vogels, reptielen, amfibieën en insecten. Maar zolang dat niet het geval is, zouden wij graag zien dat we als Soest dit soort shows niet meer verwelkomen.'