• Geen contributieverhoging voor leden SO Soest

    Jan Frommink

Contributie SO Soest voor het eerst sinds jaren niet omhoog

10-07-2017, 10:51 | Lezersnieuws | Peter Beijer

Het bestuur heeft ooit een mandaat van de leden gekregen om zonder toestemming vooraf, de contributie per seizoen met maximaal 7% te mogen verhogen. Bij de eerstvolgende ledenvergadering, in september, zal het bestuur voorstellen om de contributie voor het seizoen 2017/2018 te 'bevriezen'.

KANTINEOPBRENGST Rob Kaats, penningmeester van de club, legt uit waarom de contributie bij de blauwwitten ongewijzigd blijft:,,Het afgelopen seizoen hebben wij een aantal meevallers gehad. Zo was de kantineopbrengst hoger dan begroot en door scherp te zijn met de kostenbeheersing zijn we aan de goede kant van de streep gebleven. Daarbij hebben wij in een vroeg stadium al geanticipeerd op de hogere bijdrage die wij vanwege de gemeentebezuinigingen aan de gemeente moesten leveren.."

Volgens Rob Kaats zijn er voor de club voorlopig geen grote investeringen te verwachten. De club betaalt wel mee een eigen bijdrage voor het (tweede) kunstgrasveld dat momenteel wordt aangelegd.

Veel andere clubs, vooral van de zaalsporten, hebben vanwege het nieuwe, duurdere huurtarief voor de sportaccommodaties, de afgelopen twee jaar behoorlijke contributieverhogingen doorgevoerd.