coalitieverdediging

01-03-2019, 16:39 | Lezersnieuws | peter

 

 

Lezersbrief

 

Het is wel opvallend dat de coalitie , bij monde van de fractievoorzitter Eric de Wilde van de VVD, een lange brief stuurt naar de Soester Courant om zich te verdedigen tegen het terug gedraaide besluit aangaande de verplaatsing van boer Dorrestein naar de Peter van den Breemerweg. Wat daarin wel apart is dat er wordt gesuggereerd dat terug draaien van Raadsbesluiten helemaal niet vreemd is en refereert daarbij aan zaken die helemaal geen Raadsbesluiten waren.  Over de tunnel bij de spoorweg in Soest Zuid was nog helemaal geen Raadsbesluit genomen. Over de sporthal in Overhees was nog helemaal geen Raadsbesluit genomen. Wat in het laatste dan wel weer opmerkelijk is dat de nieuwe oplossing al in een amendement van Lokaal Anders Soest van November 2017 was benoemd maar door de Raad niet werd aangenomen. Het voorstel  van LAS was om Beukendal eerst te renoveren , zodat de sporters daar een aantal jaren door kon , en daarnaast te onderzoeken welke behoefte er is aan binnensportaccomodatie omdat het contract met Optisport over een aantal jaren expireert en er wellicht met een uitbreiding van Spleasure volstaan kon worden.  Dat gaat deze coalitie nu doen terwijl GGS  voorstander van het renoveren er herbouwen van Beukendal  ( een van hun verkiezingsitems ) was. Iets wat nog steeds op hun site staat. Een Raadsbesluit wat wel terug is gedraaid is de afsluiting van de van Weedestraat.  Een besluit genomen in november 2009 en terug gedraaid in juni 2010 nadat GGS de verkiezingen had gewonnen…    Daar ging echter geen inwoner voor naar de Raad van State. Boer van Dorrestein zal door de Raad van State in het gelijk gesteld worden wanneer hij het terug draaien van het besluit gaat aanvechten en dat gaat dan de Gemeente ( lees de inwoners) geld kosten omdat hier een schadeclaim aan hangt. Ik ben benieuwd hoe deze coalitie dat gaat uitleggen aan haar kiezers.

 

Peter van den Brink