Nieuwe verkeersregels en wat is nou toch eigenlijk die sleepwet?

14-02-2018, 15:30 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 28 februari 2018, 10:00 tot 12:00

Locatie:

klarinet 39, Soest
Ontmoetingscentrum De Klarinet
Soest

Informatiebijeenkomst over Verkeersregels: vrijdag 2 maart.

De verkeerswet is een levende wet. Dat wil zeggen dat er veranderingen plaatsvinden. Het is erg belangrijk voor uw eigen en andermans veiligheid om goed op de hoogte te zijn van de veranderingen. Natuurlijk overkomt het iedereen wel eens dat er twijfel ontstaat bij de betekenis van een bord of hoe te handelen in een bepaalde situatie. Dat kunt u nu oplossen door naar de informatie bijeenkomst te komen in Ontmoetingscentrum De Klarinet.

Op vrijdag 2 maart zal Dhr. De Bruin van Rijschool De Bruin u uitgebreid voorlichten over recente veranderingen in de verkeersregels. Het rijden op een rotonde zal speciale aandacht krijgen. Rotondes zijn belangrijk voor zowel fietsers als automobilisten en er gaat helaas geregeld iets mis.

U betaalt € 3,00 entree. Daarvoor krijgt u niet alleen de voorlichting van Dhr. De Bruin, u ontvangt ook een informatieboekje met een overzicht van de nieuwe regels.

De voorlichting zal starten om 14.00 uur, vanaf 13.30 uur is de zaal geopend.

Pinnen is mogelijk.

Sleepwet" voor de "gewone burger": 28 februari om 10.00 uur.

Op 21 maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, wordt aan de kiesgerechtigden via een referendum gevraagd, of zij al dan niet instemmen met invoering van een nieuwe wet: de Wiv (Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten). De naam voor deze nieuwe wet is aan heel veel kiezers niet bekend. "Sleepwet" daarentegen is de term die we wel kennen.

Maar wat is nu precies de bedoeling van deze nieuwe wet? Wat zijn de consequenties voor de "gewone burger" van deze wet? Hoe kan ik een keuze maken, die voor mij de juiste is? Gezien de onrust die we in de pers en de politiek merken, is meer informatie geen overbodige luxe.

Als "gewone burger", betrokken bij alles wat er gebeurt in de samenleving, ben ik op zoek gegaan naar informatie rond deze nieuwe wet. Voor wie daarin is geïnteresseerd, kunnen we daarover in gesprek gaan op woensdag 28 februari in Ontmoetingscentrum De Klarinet. Het gaat om het verkrijgen van informatie en een uitwisseling van gedachten die u helpt bij uw keuze. Het is geen politieke bijeenkomst, u krijgt geen advies, we zijn er als "gewone burgers" onder elkaar! U bent welkom om 10.00 uur.

Henny ten Hulscher

Bestuurslid De Klarinet

politieke bijeenkomst, "gewone burgers" onder elkaar! U bent welkom om 10.00 uur, deelname is gratis.