• prof. dr. Bernhard Reitsma

    Stichting Leerstoel

KerkCafé Zin in soest: Bernhard Reitsma over De uitdaging van de Islam

27-11-2017, 10:20 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 6 december 2017, 19:30 tot 23:00

Locatie:

Veenbesstraat 2, Soest
De Binnenhof van De Open Hof
Soest

Zin in Soest organiseert op woensdag 6 december een bijzonder kerkcafé. Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld. De inleider op deze avond, prof. dr. Bernhard Reitsma, ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair én profetisch zijn?

Bernhard Reitsma is professor voor (de bijzondere leerstoel) de kerk in de context van de islam. Het onderzoek van de leerstoel houdt zich bezig met de vragen die de islam aan kerk en theologie stelt. Twee aspecten spelen daarbij een rol. Kan de christelijke gemeenschap overleven in een islamitische context en hoe? Daarbij gaat het met name om de vraag wat het betekent dat de christelijke gemeenschap in belangrijke islamitische tradities wordt bestempeld als 'minderheid'? Wat zijn daarvan de consequenties? Hoe kan de kerk als minderheid in de context van de islam gestalte geven aan haar roeping?

Vijf á zes keer per jaar biedt het KerkCafé iedereen een podium om te debatteren over vragen op het snijvlak van religie en samenleving. Het kan daarbij gaan om vragen over gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, religie, kunst en overige maatschappelijke thema's.

Plaats: De Binnenhof, Veenbesstraat 2, Soest

Tijd: Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop kan er bij een drankje worden nagepraat. Kosten: De toegang is vrij, maar voor consumpties na afloop wordt een bijdrage gevraagd. Iedereen is van harte welkom.