Independent Order of Odd Fellows

03-05-2018, 21:15 | Lezersnieuws | Jan Neels

Datum:

woensdag 16 mei 2018, 10:00 tot 12:00

Locatie:

Rembrandtlaan 20
Rembrandtkapel
Soest

De Independent Order of Odd Fellows is een internationale gemeenschap waarin de leden onder het devies ?Vriendschap, Liefde en Waarheid? ernaar streven de goede eigenschappen van de mens te ontwikkelen. Het filosofische-humane gedachtegoed van de Orde is onafhankelijk en op politiek en religieus vlak neutraal. Het allereerste begin van de Odd Fellows ligt in een ver en soms niet geheel duidelijk verleden. Ook over de motieven die tot de Orde leidden is niets op schrift terug te vinden. Waarschijnlijk is de Orde langzamerhand ontstaan uit instellingen die tot in de Middeleeuwen teruggaan. Er zijn ook aanwijzingen, dat men organisatievormen en gedachtegoed zelfs tot naar de oudheid kan herleiden. De leden zijn georganiseerd in lokale Loges. Jan Dekker is relatief kort lid van de Orde en gaat in op zijn redenen waarom hij lid is geworden van de Eem Loge No 36 in Baarn. Hoe hij ermee in aanraking is gekomen, wat zijn eerste indrukken zijn en hoe hij er na drie jaar op terug kijkt. Zijn observaties gaan voornamelijk over de plaats van de Orde en van de Loge(s) in het nu. Fred Dijk is kort geleden toegetreden tot de Orde, eveneens als lid van de Baarnse Eem Loge No 36. Hij plaatst zijn visie over de toekomst van de Orde in het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe groot is de behoefte in een steeds verder individualiserende samenleving aan organisatieverbanden als bijvoorbeeld de Independent Order of Odd Fellows en soortgelijke organisaties.

In de middag om 14 uur bestaat er een mogelijkheid het logegebouw (Tempel en nazittingsruimte) van de Independent Order of Odd Fellows te bezoeken. De Soester Kring zorgt in beperkte mate voor vervoer daarnaartoe en terug.

www.desoesterkring.nl

Vrij toegankelijk, entree ? 5,- inclusief koffie / thee