Dichteres Vasalis, leven en werk

08-11-2017, 11:41 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 15 november 2017, 10:00 tot 12:00

Locatie:

Rembrandtlaan 20, Soest
Rembrandtkapel
Soest

Voor deze morgen is plaatsgenoot Wim de Kam gevraagd een voordracht te houden over de dichteres Vasalis.( 1909 - 1998 ) In de lezing zal het accent liggen op de gedichten uit de vier bundels die over het werk van Vasalis zijn verschenen. Tevens zal geput worden uit de biografie over Vasalis. Haar werk zal geplaatst worden in de context van de tijd waarin het is gemaakt maar er zal ook een link worden gelegd met de traditie en de actualiteit. Natuur en mystiek spelen een belangrijke rol in de gedichten van Vasalis. Herkenbare gebeurtenissen en verschijnselen kunnen blijkens de gedichten door een andere manier van "kijken " plotseling ook een andere betekenis krijgen.

Wim de Kam ( gemeentesecretaris van 1986 - 2002 ) heeft cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Open Universiteit en na zijn pensionering 'filosofie en kunst 'aan de Erasmusuniversiteit.

Hij schreef het boekje 'Geschiedenis van de Soester Eng, en heeft meegewerkt aan een aantal boeken die betrekking hebben op aspecten van de geschiedenis van Soest en Soesterberg.