• Schoolplaat dieren en hun omgeving

    Schoolplaat door Jan Herman Isings

De historische schoolplaten van Isings

15-02-2018, 17:30 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 21 februari 2018, 10:00 tot 12:00

Locatie:

Rembrandtlaan 20, Soest
Rembrandtkapel
Soest

De Soester Kring organiseert op woensdag 21`februari een programma in de Rembrandtkapel, Rembrandtlaan 20 te Soest. Aanvang: 10.00 uur, toegang € 5,00

Deze keer een lezing met beeld over de Schoolplaten van Jan Herman Isings. ( Amsterdam 1884 - Soest 1977 ). Historieschilder en illustrator

Als voormalig onderwijzer en Pabo leraar kent Vincent van Poortvliet de schoolplaten van Isings als geen ander.

Er wordt een typering van Isings als mens en kunstenaar gegeven. Vervolgens haalt Vincent herinneringen op: zijn beleving hoe hij als zevenjarig jongetje naar "oorlogs-geschiedenisplaten" keek en geeft aan waarom Isings daar niet voor koos.

Daarna komen de "echte" Isingsplaten. Een selectie van zijn platen laat zien waarmee een "reis" door de vaderlandse geschiedenis wordt gemaakt. (De zeventiende eeuw staat in de platen van Isings centraal) .

Op deze wijze halen de aanwezigen bij de lezing hun geschiedeniskennis op èn genieten ze van het vertellen van geschiedenisverhalen, vaak verbonden met een aangename herinnering aan de kindertijd.

Vincent van Poortvliet heeft in het onderwijs gewerkt als onderwijzer, als directeur van een basisschool, als docent pedagogiek op een Pabo en als directeur van de afdeling Pabo van de Christelijke Hogeschool Ede.

Als onderwijzer heeft hij indertijd veel met de platen van Isings gewerkt.

Verder heeft hij altijd veel belangstelling gehad voor o.m. beeldende kunst en voorgeschiedenis. Nu hij gepensioneerd is, is de tijd vrijgekomen om zich opnieuw in de bijzondere kunst van Isings te verdiepen!

De Soester Kring organiseert in de periode september tot mei op de 1e en 3e woensdagmorgen van de maand een activiteit betreffende natuur, muziek, historie of anderszins cultureel onderwerp voor belangstellenden in en rond Soest en de wijde omgeving.