Sport: ‘Accommodaties afstoten’

Actueel 09 Jul 2014

Accommodaties afstoten en zo veel mogelijk bezuinigen op de (ambtelijke) kosten. Op die manier kan de kostenstijging voor de sportclubs wellicht binnen de perken blijven.

Dat is het tipje van de sluier die de kerngroep van de Sport Federatie Soest (SFS) donderdag lichtte tijdens een presentatie aan het gemeentebestuur.
Evert ten Kate, voorzitter van de kerngroep van de SFS die namens de sport voor de gemeente een bezuinigingsvoorstel voorbereidt, wilde geen namen noemen van locaties.

Gevoelig

Dat ligt nog te gevoelig voor de betreffende clubs, waarmee overleg plaatsvindt. Hij zei wel dat bij de planvorming tot nu toe drie accommodaties zijn besproken als het gaat om te worden afgestoten.
De kans is echter vrij groot dat aan die overlegtafel onder meer de gymzaal aan de Paulus Potterlaan en het sportpark aan de Henriëtte Blaekweg zijn genoemd.

Samen

Om accommodaties vrij te spelen en daarmee de sportkosten omlaag te brengen, is de inzet van de clubs nodig. Ten Kate: ‘We praten niet over fusies tussen clubs, maar we kijken wel naar het samen gebruiken van accommodaties.’
Het samen gebruiken van accommodaties is een must voor de clubs, willen ze voorkomen dat ze onbetaalbare tarieven krijgen gepresenteerd. De binnensportclubs wordt in het nieuwe systeem per uur aangeslagen (en niet meer voor een laag bedrag per lid per jaar). Denkbaar is dat ze – uit kostenoverwegingen – minder uren zullen afnemen. Dat kan ertoe leiden dat het uurtarief verder omhooggaat, omdat de kosten voor de gemeente hetzelfde blijven. Dat laatste kan worden voorkomen als de clubs gezamenlijk ervoor zorgen dat de accommodaties optimaal worden bezet.

Zelf doen

Verder wil de sportwereld zo veel mogelijk taken van ambtenaren overnemen, zoals het verdelen van de zaalruimte. Ten Kate, voorzitter van de kerngroep: ‘Op dit moment bedragen de ambtelijke kosten voor de sport één miljoen euro. Dan kunnen wij er niet omheen om te kijken wat de clubs zelf kunnen doen. Dat betekent dat de ambtenaren iets anders moeten gaan doen. Als wij daar niet mogen aankomen, is de bezuiniging niet haalbaar.’
Specialistisch werk en de inzet van speciale apparatuur en materiaal kan de sport niet overnemen. Door zelf gras te maaien, blad te harken en (eenvoudig) onderhoud uit te voeren kan ze de kosten wél verder drukken.

Vrijwilligheid

Die werkzaamheden zouden dan allemaal moeten worden uitgevoerd onder de vleugels van een beheersstichting en allemaal op basis van vrijwilligheid en zelfwerkzaamheid.
Het bestuur van de stichting zou moeten worden gevormd door sportbestuurders en een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur.
Tot 25 jaar geleden was er een soortgelijke structuur in de vorm van de Sportstichting Soest die destijds overigens veel meer taken had en waarvoor ook ambtenaren werkten.
‘Een beheersstichting is snel opgericht, maar de randvoorwaarden vergen enige uitwerking,’ drukte Ten Kate het eventuele optimisme dat alles binnen een poep en een scheet geregeld zou kunnen zijn.

Eindrapport

Ten Kate kon vorige week niet zeggen of alle verenigingen achter het aanstaande voorstel van de kerngroep zullen staan. ‘Maar er is prima overleg tussen de binnen- en de buitensport. We denken dat we daar een goede balans in zullen vinden.’
De sportverenigingen krijgen op 21 juli een concept-voorstel van de Sport Federatie Soest voorgelegd. Ze kunnen daar tot 1 augustus op reageren. De kerngroep van de SFS schrijft dan een eindrapport en stuurt dat begin september naar de clubs. Tijdens een algemene ledenvergadering kunnen de clubs medio september al dan niet hun akkoord geven aan het bezuinigingsplan. Dat wordt vervolgens aangeboden aan het gemeentebestuur.

← Verscherpt toezicht Ludgerusschool ‘Ziekte van Lyme is verschrikkelijk’ →

Leave A Reply

Leave A Reply