Medische dienst

Weekenddiensten

Tandarts, vr. 13:00 – ma. 08:00 uur
Via het antwoordapparaat van de eigen tandarts hoort men wie er weekenddienst heeft.

Huisartsen, vanaf vrijdag 17:00 uur
Huisartsenpost Eemland, Meander Medisch Centrum, Maatweg, Amersfoort, tel. 0900-3311233.

Spoedeisende hulp (ook kleine ongevallen)
Apotheek, dagelijks na 17:30 uur (en in de weekeinden)
Centrale Dienstapotheek, Meander Medisch Centrum, Maatweg, Amersfoort.

Beweging 3.0 (www.beweging3.nl)
Beweging 3.0 Thuiszorg, gespecialiseerde verpleging, personenalarmering en overbruggingszorg , tel. 033-46.92.020.
Welzin Cursusbureau, tel. 033-469 24 00; voor cursussen en trainingen over allerlei onderwerpen, zoals sociale vaardigheden, opvoeding, scheiding..
Welzin Thuisbegeleiding, tel. 033-469 25 61. voor opvoedproblemen of andere ondersteuning
Welzin Maatschappelijk werk Soest, tel. 033-469 24 00; Nieuweweg 14; inloopspreekuur maandag t/m vrijdag 09:00-10:00 uur.
Centrum Jeugd en Gezin Soest, tel. 035-588 90 10; Nieuweweg 14; inloopspreekuur maandag en woensdag 09:00-12:00 uur.
Leef3.nu, de ledenservice van Beweging 3.0, tel. 033-469 20 20 ; service- en gemaksdiensten aan huis.

GGD
Consultatiebureau voor baby’s en peuters, tel. 033-46.00.046; Nieuweweg 14.

Amant thuiszorgwinkels en uitleenservice (www.uwthuiszorgwinkel.nl)
tel. 033- 46.19.191; Nieuweweg 14. Voor het lenen van hulpmiddelen en verpleegartikelen. Uitleenartikelen worden thuisbezorgd, in spoedeisende situaties ook ’s avonds en in het weekend. Openingstijden: iedere werkdag 13:30-18:00 uur. Weekendopening Amant uitleenservice, Vanadiumweg 15 in Amersfoort: iedere zaterdag 10:00 tot 16:00 uur.

Buurtbemiddeling Soest/Soesterberg 
Gratis hulp bij problemen tussen buren, tel. 033-47.99.930; dagelijks bereikbaar 09:00-13:00 uur.; buurtbemiddeling@soest.nl.

Christelijke Thuiszorg 
Voor alle aanvragen: kantoor Bunschoten, tel. 033-29.94.669; dag en nacht bereikbaar.

Eén op Eén Thuiszorg 
Particulier en AWBZ-thuiszorg; gratis zorgadvies, 24-uurs bereikbaarheid, vakbekwaam, snel inzetbaar, betaalbare zorg.
tel. 54.12.016; buiten kantoortijden voor spoedeisende gevallen: tel. 06-51.54.03.73.

NedZorg Soest 
Voor thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging en kraamzorg. Bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zuidpromenade 4, tel. 60.39.480.

Stichting Icare 
Dienstenpakket: hulp bij het huishouden en aanvullende zorg (o.m. korting op de zorgverzekeringspremie, diensten aan huis en ledenconsulent); tel. 0900-88.33, 24 uur per dag (10 ct. p/m); info@icare.nlwww.icare.nl.

Dierenarts, vrijdag 20:00 – maandag 07:30 uur 
Via het antwoordapparaat van de dierenartsen hoort men wie er weekenddienst heeft: drs. J.M.L. Broeckman-van Hall, tel. 60.19.633; drs. E. Klein-Benes: tel. 60.14.211; drs. W.J. Meursing, tel. 60.15.215.

Dierenambulance, 08:00-22:00 uur (bij gewonde dieren ook ’s nachts)
Dierenambulance Eemland, tel. 06-53.86.06.00.

Telefonische hulpdienst 
SOS Telefonische hulpdienst Eemland, ’t Gooi, Z.O. Flevoland. Altijd tijd voor een vertrouwelijk gesprek. Dag en nacht bereikbaar op tel. 62.45.555 (lokaal tarief) of het landelijke nummer 0900-07.67 (€0,05 p/m).

Soesterberg

Huisarts
voor dringende hulp van de huisarts ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde en op feestdagen bellen met de huisartsenpost Zeist, tel. 0900-43.01.430.

Apotheek, overdag:
apotheek bellen, dan hoort men wie er dienst heeft.

Apotheek, vanaf 17:30 uur:
Centrale Apotheekdienst, Diakonessenhuis Zeist, Prof. Lorentzlaan 76,
tel. 030-69.95.952.

Tandarts, spreekuren 13:00 en 19:00 uur:
eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft.

Beweging 3.0 (www.beweging3.nl)
Beweging 3.0 Thuiszorg, gespecialiseerde verpleging, personenalarmering en overbruggingszorg , tel. 033-46.92.020.
Welzin Cursusbureau, tel. 033-469 24 00; voor cursussen en trainingen over allerlei onderwerpen, zoals sociale vaardigheden, opvoeding en scheiding.
Welzin Thuisbegeleiding, tel. 033-469 25 61. voor opvoedproblemen of andere ondersteuning
Welzin Maatschappelijk werk Soesterberg, tel. 033-469 24 00; Buys Ballotlaan 6,  inloopspreekuur donderdag 09:00-10:00 uur.
Centrum Jeugd en Gezin Soest, tel. 035-588 90 10; Nieuweweg 14; inloopspreekuur maandag en woensdag 09:00-12:00 uur.
Leef3.nu, de ledenservice van Beweging 3.0, tel. 033-469 20 20 ; service- en gemaksdiensten aan huis

GGD
Consultatiebureau voor baby’s en peuters, tel. 033-46.00.046; Rademakerstraat 91-93.

Amant thuiszorgwinkels en uitleenservice
tel. 033- 46.19.191; www.uwthuiszorgwinkel.nl; Nieuweweg 14.
Voor het lenen van hulpmiddelen en verpleegartikelen. Uitleenartikelen worden thuisbezorgd, in spoedeisende situaties ook ’s avonds en in het weekend. Openingstijden: iedere werkdag 13:30-18:00 uur. Weekendopening Amant uitleenservice, Vanadiumweg 15 in Amersfoort: iedere zaterdag 10:00 tot 16:00 uur.

Zorgpalet Baarn-Soest Zorg aan huis:
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging, begeleiding en personenalarmering. Professionele hulp die 24 uur per dag bereikbaar is; buiten kantoortijden d.m.v. een ambulant verpleegkundig team. Voor alle aanvragen zorg: bureau zorgbemiddeling, tel. 035–60.36.363.

Dierenarts, weekenddienst na afspraak;
P.J.J. Theuns en C.J. Schievink, Kampweg 50, tel. 35.24.67; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft.