• Johan van Beek

Tevredenheid over compromis bomenkap Molenschot-terrein

SOEST De dagen zijn geteld voor de twee lindes en een es die jarenlang het beeld hebben bepaald op het voormalige Molenschot-terrein bij de Van Goyenlaan. De bomen worden binnenkort gekapt om plaats te maken voor bouwers die het laatste traject van de nieuwbouw moeten realiseren.

Peter Beijer

Namens de omwonenden maakten Hiske Korsmit en Wim Keesom bezwaar tegen de bomenkap. De buren zijn na een hoorzitting tevreden met het compromis dat is voorgesteld met projectontwikkelaar Vazet en de gemeente Soest. De gemeente laat weten dat de handtekeningen voor het compromisvoorstel nog gezet moeten worden.

GEMENGDE GEVOELENS Hiske Korsmit heeft gemengde gevoelens bij de aanstaande kap van de door haar zo geliefde bomen. ,,Die bomenpartij is prachtig, past precies in deze omgeving. Maar door de bouw zijn twee bomen al aangetast. De linde staat er nog mooi en gezond bij. Volgens een erkend boomdeskundige kan die nog een levenlang mee."

KARAKTERISTIEK Korsmit maakte samen met buurman Wim Keesom namens de omwonenden bezwaar tegen de kap van de bomen. De bomenrij is een karakteristiek onderdeel van de Eng en bepaalt voor bewoners van de Van Goyenlaan al jarenlang het uitzicht. ,,Met de kap is geen maatschappelijk belang gediend" vertelt Korsmit. ,,Daarmee stonden wij sterk. Die bomen staan alleen maar in de weg voor de bouwers, maar dat argument was natuurlijk moeilijk verkoopbaar. De linde had verplaatst kunnen worden, maar hier moest een speciale techniek voor gehanteerd worden. Daarmee had het bouwplan ernstige vertraging opgelopen. Dat ging ons ook te ver."

COMPROMIS Een compromis moet de omwonenden, projectontwikkelaar Vazet en gemeente Soest op een lijn krijgen. Hiervoor werd in het gemeentehuis een hoorzitting gehouden. Tijdens de hoorzitting werd een plan voorgesteld waar alle partijen zich in konden vinden. De gemeente gaat de gekapte bomen vervangen door drie kleine krentenbomen en vier grote lindes van 60 centimeter omvang. De nieuwe bomen worden geplaatst op de Jan Lievenslaan, tegenover de plek van de oude bomenrij.

TEVREDEN Korsmit en Keesom zijn tevreden over de afloop: ,,Wij hebben met alle partijen het beste bereikt. Er was ruimte voor inspraak. De tekening is op ons verzoek aangepast opdat de nieuwe bomen een mooi evenwichtig geheel gaanvormen. Het gaat wel een jaar of vijf duren verwachten wij, maar dan komen de kruinen van de twee voorste lindes samen."

De omwonenden benadrukken dat zij met hun bezwaar de mooie doorzichten van de Eng willen behouden. Met het aanstaande compromis lijkt dat gelukt. ,,Het is een fijn idee dat de generaties na ons plezier mogen hebben van de inspanningen van alle partijen."

HANDTEKENING De gemeente Soest laat bij monde van woordvoerder Daniëlle de Nijs weten dat het compromis op papier staat, maar dat de overeenstemming over de bomenkap en de vervanging wel formeel bekrachtigd moet worden. ,,Het is prima dat alle partijen tevreden zijn met het voorstel. Maar de handtekeningen moeten nog gezet worden en het bezwaar van de omwonenden moet ingetrokken worden. Wij verwachten dat aan het einde van de week deze formaliteiten geregeld zijn."