• Dvid en Goliath

    Ronald Kersten

Kerken 'klaar voor de start'

SOEST Het winkelende publiek waande zich zaterdag in Bijbelse verhalen. Op de Tamboerijn in Overhees bijvoorbeeld waren voorbijgangers getuige van een soms hevig zwaardgevecht tussen David en Goliath. Op andere locaties verschenen onder andere Noach, Koningin Esther, Naomi en Ruth in het straatbeeld.

Johan van Beek

Hun verschijning had alles te maken met de fietspuzzeltocht van de Ichtuskerk. Deze hervormde kerkgemeente opende zaterdag het winterseizoen met een weekeinde vol activiteiten. Terwijl Goliath op zijn stelten de grootste moeite had om met zijn enorme schild (speciaal voor de gelegenheid gemaakt) op de been te blijven, deden veel gemeenteleden mee aan de puzzeltocht op wielen. Daarbij moesten ze onder andere de Bijbelse figuren traceren. Eenmaal terug bij de kerk aan de Albert Cuyplaan werd het dagprogramma afgesloten met een maaltijd. Tweehonderd mensen schoven aan. Alle activiteiten, ook de zondagse diensten en de preekbespreking met de jeugd, stonden in het teken van 'Christus zijn in 2017'.

CABRIO Meer kerken staan deze weken stil bij het winterseizoen en houden een speciale activiteit of koppelen een thema aan de dienst. De vier gemeenten van de protestantse kerken (PKN) komen zondag 17 september samen in Cabrio voor een openluchtdienst. De startzondag wordt in de vorm van een theaterviering gegoten, met spel, een verhaal, muziek, zingen en gebed. De dominees Kees Bregman en Gerrit Olsman gaan voor, Bas Bons & Band treden op. Het thema is 'Open je huis'.

Ds. Bregman licht de dienst toe. ,,Wij hopen dat mensen tijdens deze bijzondere dienst geïnspireerd raken om er in de week die volgt weer het beste van te maken, met de mensen met wie zij leven en die zij ontmoeten."

De openluchtdienst aan de Soesterbergsestraat begint om 10.30 uur. Dat betekent dat er zondag geen vieringen zijn in de Emmakerk, De Open Hof en de Wilhelminakerk. In de Oude Kerk is er om 10.30 uur een 'reguliere' dienst met ds. P. van den Berg als voorganger.

PROEVEN Het thema 'Open je Huis' sluit volgens de hervormde kerk aan bij de beweging die de Raad van Kerken Soest heeft ingezet: kerken zetten in september hun deuren open voor mensen die niet gewend zijn binnen te komen, en de kans te geven de 'kerk te proeven'.

VRIJZINNIGEN Ook in de Rembrandtkapel aan de Rembrandtlaan is er zondag 17 september een themadienst. Die begint om 10.15 uur. De Vrijzinnigen Soest hebben dan hun 'Startzondag' onder leiding van mevrouw ds. E.G. Braaksma-Swinkels.

SOESTERBERG In Soesterberg komen de gemeenteleden van Vredekerk en de roomskatholieken van de Caroluskerk samen in een oecumenische viering. Die begint om 10.00 uur in de Vredekerk aan de Generaal Winkelmanstraat. Ds. Renske Zandstra en pastoor Wies Sarot gaan voor in deze dienst. Aansluitend om 11.30 uur is de maandelijkse kleuterkerk met pastoor Wies Sarot.