• Rob Schram en marcel Adriani bij PMD Kliko's

    Ronald Kersten

13.000 PMD kliko's naar Soest

SOEST In oktober en begin november rolt Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 13.000 PMD-kliko's uit in Soest en Soesterberg. Ze komen te staan bij de (meeste) grondgebonden woningen. Bij hoogbouw gaat RMN in een later stadium ondergrondse containers voor plastic, metaal en drankverpakkingen plaatsen. Inwoners kunnen (tot 27 september) de PMD kliko weigeren, maar moeten dan voortaan dit afval zelf naar containers of Recyclingstation De Schans brengen.

Met de komst van de PMD kliko's hopen gemeente en RMN het restafval terug te brengen van 180 naar 100 kilo per jaar per inwoner. De resultaten van een proef in Overhees onderbouwen dit streven. Uit die proef kwam ook naar voren dat bewoners in Overhees sindsdien meer GFT-afval scheiden, omdat het bewustzijn voor afvalscheiding groeide. De PMD kliko's worden - net als de GFT-bakken - om de veertien dagen geleegd door RMN. Voor de groene bak voor restafval komt RMN - evenals voor de blauwe papierbak - straks nog maar eens in de vier weken voorrijden.

De betrokken inwoners krijgen een brief met informatie en afvalschema's. Die zijn ook te vinden op www.rmn.nl en www.soest.nl/afval. Ook heeft RMN een app waarop te zien is welk afval in welke klio thuishoort.