• Rob Schram en marcel Adriani bij PMD Kliko's

    Ronald Kersten

13.000 kliko's de straat op

SOEST In oktober rolt Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 13.000 PMD-kliko's uit in de gemeente. Ze komen te staan bij de (meeste) grondgebonden woningen.

Bij hoogbouw gaat RMN gefaseerd ondergrondse containers voor plastic, metaal en drankverpakkingen plaatsen. Inwoners kunnen de PMD kliko weigeren, maar moeten dan voortaan dit afval zelf afvoeren.

Met de nieuwe bakken hopen gemeente en RMN het restafval terug te brengen van 180 naar 100 kilo per jaar per inwoner. De resultaten van een proef in Overhees voeden dit streven. Uit de proef kwam ook naar voren dat de gebruikers sindsdien gemiddeld 50 kg meer GFT-afval scheiden.

,,We gaan het gescheiden aanbieden van afval makkelijker, en het aanbieden van restafval moeilijker maken. Als je goed scheidt, zul je zien dat je niet meer zoveel restafval overhoudt." Dat zegt Marcel Adriani, wethouder van milieu.

Rob Schram, directeur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), bevestigt die stelling. ,,Wie PMD, papier en GFT gescheiden weggooit houdt veel minder restafval over en zou probleemloos moeten uitkomen met het eenmaal per weken legen van de groene container voor restafval."

WEIGEREN Overhees heeft ze al, maar over drie weken begint RMN met het uitzetten van de minicontainer voor plastic, metalen en drankverpakkingen. Die vervangt de plastic zakken die nu eens in de vier weken worden opgehaald. De PMD-container wordt straks om de twee weken geleegd. Grondgebonden woningen krijgen zo'n container. Huishoudens kunnen zo'n container weigeren, mits ze dit vóór 27 september aangeven bij RMN. De reden zou kunnen zijn dat ze op hun perceel geen ruimte hebben voor een vierde container. Desgewenst kunnen deze mensen ook de groene container inruilen voor de PMD-kliko. Ze krijgen dan een pasje waarmee ze in een ondergrondse container in de buurt hun restafval kunnen storten. Bij hoogbouw worden nog ondergrondse containers voor PMD (en in 2018 ook voor GFT) geplaatst. Wie niet vóór 27 september aangeeft dat hij geen PMD-bak wil, krijgt er automatisch een in oktober, uiterlijk begin november.

VOORLICHTING Deze week begint een voorlichtingscampagne van RMN en gemeente om de burgers van Soest en Soesterberg op de hoogte te stellen van de veranderingen in het ophalen van het huishoudelijk afval. Iedereen krijgt er mee te maken, vanaf oktober, anders begin november. Er worden brieven en ophaalschema's op de post gedaan, er is/komt een app en op www.rmn.nl en www.soest.nl staat de informatie op een rij.

PROEF RMN en het college zijn overtuigd van de voordelen, zeker na de proef in Overhees. In een halfjaar daalde daar de hoeveelheid restafval met 60 kilo per inwoner per jaar. Er werd toen in één klap vier keer meer PMD gescheiden in de nieuwe kliko dan daarvoor in de zakken. Ook biedt Overhees sindsdien veel meer GFT separaat aan. ,,Het verhoogt de bewustwording bij de mensen", aldus Adriani. De wethouder ziet alleen maar voordelen. ,,Als je afval scheidt, is het geen afval meer, maar krijg je grondstoffen. Afval is waardevol. Het verwerken van gescheiden afval zorgt voor een besparing van grondstoffen en energie. Als heel Soest scheidt, besparen we bovendien de uitstoot van 30.000 ton CO2."

De kritische noot van sommige burgers dat uiteindelijk toch weer alles op één hoop wordt gegooid, wijst Rob Schram resoluut van de hand. ,,Waarom zou je dat doen, als het gescheiden verwerken geld oplevert? Tegen die mensen zou ik zeggen: volg ons, loop eens een dagje mee."

De gemeenteraad is niet gehoord in de besluitvorming. Na de proef in Overhees besloten college en RMN de grijze container met oranje deksel te gaan invoeren. RMN gaat dat in een gemeenschappelijke regeling in nog vier andere gemeenten, waaronder Zeist doen. Deze maand krijgt de gemeenteraad een mondelinge toelichting. Naar verluidt komen morgenavond (kwart over negen) twee burgers met een alternatief plan naar de raadszaal.