Huis-aan-huis

In 2017 wordt de Soester Courant negen maal op àlle adressen in Soest en Soesterberg bezorgd. Normaal bereikt de krant, afgezien van de losse verkoop, twaalfduizend huishoudens. Bij de huis-aan-huis uitgave wordt de krant bezorgd op negentienduizend huisadressen en nog eens tweeduizend andere adressen onder meer winkels, bedrijven en instellingen. In deze edities is ook de gemeentelijke informatiekrant Op ’t Hoogt opgenomen.

2017

week 07 : 15 februari
week 11 : 15 maart
week 15 : 12 april
week 20 : 17 mei
week 24 : 14 juni
week 37 : 13 september
week 40 : 4 oktober
week 46 : 15 november
week 50 : 13 december