Aanleverspecificaties

Uw advertentie door de Soester Courant opgemaakt: graag per e-mail de tekst (in Word) en beeld (JPG) meesturen als bijlage naar: advertentie@soestercourant.nl De bestanden kunnen echter te groot zijn om als bijlage via e-mail te versturen. Wij kunnen op de @soestercourant.nl adressen maximaal 20MB ontvangen. Wilt u meer data verzenden dan verwijzen wij u graag door naar een filetransferdienst zoals WeTransfer.


Technische gegevens

Opgemaakte advertenties graag aanleveren op het juiste advertentieformaat zonder extra witruimte en snijtekens, als c-pdf bestand (PDF/X 1a, NewspaperAds_1v4, ISOnewspaper26V4, CMYK hoge resolutie). Bij twijfel kunt u contact opnemen met: uitgeverij@soestercourant.nl.


Formaten

Paginaformaat 290 x 420 mm

Zetspiegel 264 x 390 mm

Spread 548 x 390 mm


Downloads

Er worden steeds meer drukgerede bestanden aangeleverd. De noodzaak tot controle neemt evenredig toe. Met de huidige software zijn de controlemogelijkheden soms erg omvangrijk en complex. Gelukkig kunnen dergelijke instellingen meestal bewaard en geladen worden, vaak ook vanuit oudere softwareversies.
Op deze plaats stellen wij diverse instellingen beschikbaar. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt wat betreft nieuwe softwarereleases. Voordat deze betrouwbaar in onze productie verwerkt kunnen worden, verstrijken er gemiddeld 4 tot 5 maanden. Het is raadzaam deze site regelmatig te bezoeken in verband met uitbreiding en updates.

Uitleg: gekozen profiel toepassen

ICC profielen t.b.v. het juist omzetten met Photoshop van RGB naar CMYK.

Download het ISOnewspaper26v4.icc profiel
Courantdruk

ISOnewspaper26v4.icc

Joboptions t.b.v. het exporteren naar PDF met Indesign en QuarkXpress m.b.v. de juiste settings.

File te importeren in Indesign  CS2-CS5 t.b.v. kranten

NewspaperAds_1v4_IND4.joboptions

File importeren in Indesign CS2-CS5 t.b.v. de afvlakking van transparantie

GWG_1270.flst (krantendruk)

Files importeren t.b.v. de kleurinstelling van de CS2-CS5 pakketten

ISOnewspaper26v4_csf

File importeren t.b.v. pdf exporteren met Quark Xpress v7.2 en 8.

NewspaperAds_1v4_xml (krantendruk)

Deze bestanden worden u aangeboden door: